IMMUNOASSAY (ELISA)

QUICK LINKS:   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

IMMUNOASSAY (ELISA)

DESCRIPTION METHOD SIZE REF. NO IFU
17α-OH Progesterone ELISA 96T BXE0996A  –
AFP ELISA 96T BXE0801A  –
AFP ELISA 192T BXE0801B  –
Anti-HBc ELISA 96T BXE0761A  –
Anti-HBe ELISA 96T BXE0772A  –
Anti-HBs (Quantitative) ELISA 96T BXE0752A  –
Anti-Mullerian Hormone (AMH) ELISA 96T BXE0999A  –
Anti-Tg ELISA 96T BXE0895A  –
Anti-TPO ELISA 96T BXE0896A  –
CA125 ELISA 96T BXE0821A  –
CA15-3 ELISA 96T BXE0881A  –
CA19.9 ELISA 96T BXE0841A  –
CEA ELISA 96T BXE0811A  –
Cortisol ELISA 96T BXE0831A  –
C-Peptide ELISA 96T BXE0616A  –
CRP  (High Sensitivity) ELISA 96T BXE0617A  –
Cytomegalo Virus (CMV) IgG ELISA 96T BXE0880A  –
Cytomegalo Virus (CMV) IgM ELISA 96T BXE0890A  –
DHEA-S ELISA 96T BXE0998A  –
Digoxin ELISA 96T BXE0992A  –
Estradiol ELISA 96T BXE0860A  –
Estradiol ELISA 192T BXE0860B  –
Ferritin ELISA 96T BXE0891A  –
Free PSA ELISA 96T BXE0861A  –
Free Testosterone ELISA 96T BXE0997A  –
Free βhCG ELISA 96T BXE0872A  –
FSH ELISA 96T BXE0631A  –
FSH ELISA 192T BXE0631B  –
FSH ELISA 480T BXE0631C  –
FT3 ELISA 96T BXE0731A  –
FT4 ELISA 96T BXE0721A  –
HAV.IgG ELISA 96T BXE0601A  –
HAV.IgM ELISA 96T BXE0602A  –
HBc.IgM ELISA 96T BXE0603A  –
HBeAg ELISA 96T BXE0771A  –
HbsAg ELISA 96T BXE0741A  –
HbsAg ELISA 192T BXE0741B  –
HbsAg ELISA 480T BXE0741C  –
HbsAg (High Sensitivity) ELISA 96T BXE0742A  –
HbsAg (High Sensitivity) ELISA 192T BXE0742B  –
HbsAg (High Sensitivity) with CE ELISA 96T BXE0743A  –
HbsAg (High Sensitivity) with CE ELISA 192T BXE0743B  –
HbsAg (High Sensitivity) with CE ELISA 480T BXE0743C  –
hCG ELISA 96T BXE0871A  –
hCG ELISA 192T BXE0871B  –
hCG Rapid ELISA 96T BXE0873A  –
hCG Rapid ELISA 192T BXE0873B  –
hCG Rapid Extended Range ELISA 96T BXE0874A  –
hCG Rapid Extended Range ELISA 192T BXE0874B  –
HCV ELISA 96T BXE0781A  –
HCV ELISA 192T BXE0781B  –
HCV ELISA 480T BXE0781C  –
HCV High Sensitivity with CE ELISA 96T BXE0783A  –
HCV High Sensitivity with CE ELISA 192T BXE0783B  –
HCV High Sensitivity with CE ELISA 480T BXE0783C  –
HDV.Ag ELISA 96T BXE0605A  –
HDV.IgG ELISA 96T BXE0606A  –
HDV.IgM ELISA 96T BXE0607A  –
Helicobacter Pylori, IgA ELISA 96T BXE0672A  –
Helicobacter Pylori, IgG ELISA 96T BXE0673A  –
Helicobacter Pylori, IgM ELISA 96T BXE0674A  –
Herpes Simplex Virus-I (HSV-I), IgG ELISA 96T BXE0611A  –
Herpes Simplex Virus-II (HSV-II), IgG ELISA 96T BXE0613A  –
Herpes Simplex Virus-II (HSV-II), IgM ELISA 96T BXE0614A  –
Herpes Simplex Virus (HSV-I/2), IgG ELISA 96T BXE0621A  –
Herpes Simplex Virus (HSV-I/2), IgM ELISA 96T BXE0622A  –
HEV Ab ELISA 96T BXE0745A  –
HEV Ag ELISA 96T BXE0903A  –
HEV IgG ELISA 96T BXE0901A  –
HEV IgM ELISA 96T BXE0902A  –
HGV.IgG ELISA 96T BXE0608A  –
HIV 1+2 3rd gen ELISA 96T BXE0791A  –
HIV 1+2 3rd gen ELISA 192T BXE0791B  –
HIV 1+2 3rd gen ELISA 480T BXE0791C  –
HIV 1+2 3rd Gen. with CE ELISA 96T BXE0793A  –
HIV 1+2 3rd Gen. with CE ELISA 192T BXE0793B  –
HIV 1+2 3rd Gen. with CE ELISA 480T BXE0793C  –
HIV Ag/Ab 4th gen ELISA 96T BXE0792A  –
HIV Ag/Ab 4th gen ELISA 192T BXE0792B  –
HTLV 1+2 ELISA ELISA 96T BXE0910A  –
Human Growth Hormone (HGH) ELISA 96T BXE0991A  –
IgE ELISA 96T BXE0641A  –
Inhibin-A ELISA 96T BXE0615A  –
Inhibin-B ELISA 96T BXE0618A  –
Insulin ELISA 96T BXE0610A  –
LH ELISA 96T BXE0651A  –
LH ELISA 192T BXE0651B  –
LH ELISA 480T BXE0651C  –
Malaria ELISA 96T BXE0691A  –
MCM5 ELISA 96T BXE0950A  –
Myoglobin ELISA 96T BXE0609A  –
Neonatal T4 ELISA 96T BXE0863A  –
Neonatal TSH ELISA 96T BXE0682A  –
PAPP-A ELISA 96T BXE0888A  –
Patient Cards for NTSH & NT4 6 SPECIMEN PER PAPER CARD SET OF 100 BXEPC100  –
Progesterone ELISA 96T BXE0661A  –
Progesterone ELISA 192T BXE0661B  –
Prolactin ELISA 96T BXE0671A  –
Prolactin ELISA 192T BXE0671B  –
Prolactin ELISA 480T BXE0671C  –
PSA ELISA 96T BXE0851A  –
PSA ELISA 192T BXE0851B  –
Rubella, IgG ELISA 96T BXE0685A  –
Rubella, IgM ELISA 96T BXE0686A  –
Syphilis ELISA ELISA 96T BXE0995A  –
T3 ELISA 96T BXE0701A  –
T3 ELISA 192T BXE0701B  –
T3 ELISA 480T BXE0701C  –
T3 STREPTAVIDIN ELISA 96T BXE0703A  –
T3 STREPTAVIDIN ELISA 192T BXE0703B  –
T3-Uptake ELISA 96T BXE0702A  –
T3-Uptake ELISA 192T BXE0702B  –
T4 ELISA 96T BXE0711A  –
T4 ELISA 192T BXE0711B  –
T4 ELISA 480T BXE0711C  –
T4 STREPTAVIDIN ELISA 96T BXE0712A  –
T4 STREPTAVIDIN ELISA 192T BXE0712B  –
Testosterone ELISA 96T BXE0862A  –
Testosterone ELISA 192T BXE0862B  –
Toxoplasma gondii, IgG ELISA 96T BXE0689A  –
Toxoplasma gondii, IgM ELISA 96T BXE0690A  –
Troponin-I ELISA 96T BXE0864A  –
TSH ELISA 96T BXE0681A  –
TSH ELISA 192T BXE0681B  –
TSH ELISA 480T BXE0681C  –
Unconjugated Estriol (UE3) ELISA 96T BXE0865A  –
Vitamin-D ELISA 96T BXE0111A  –
Vitamin B12 ELISA 96T  BXE0960A  –